UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

mgr Agnieszka Kijak
mgr Agnieszka Kijak
p. 314; e-mail: agnieszka.kijak@amu.edu.pl

konsultacje: środa 11.15-12.15
(aktualizacja 28.02.2017 r.)

O sobie

   W czerwcu 2013 roku ukończyłam studia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, broniąc pracę magisterską, pt. Imiona chrzestne mieszkańców parafii Wszystkich Świętych w Kórniku i motywacje ich nadawania, w latach 2001-2011. W jej przygotowaniu poza wiedzą onomastyczną wykorzystałam  umiejętności z zakresu metod i technik przeprowadzania badań społecznych uzyskane podczas studiów na kierunku filozofia  życie publiczne.  W 2013 roku rozpoczęłam pracę jako nauczyciel bibliotekarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Odkryłam w sobie powołanie do nauczania także dorosłych, co zaowocowało podjęciem studiów podyplomowych na kierunku Akademia Trenera na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Ich absolwentką zostałam w 2014 roku. Kontynuując ścieżkę zawodową, chętnie uczestniczę w szkoleniach dotyczących metod aktywizujących, tutoringu oraz rozwoju zawodowego nauczyciela.
   W 2014 roku rozpoczęłam studia trzeciego stopnia pod opieką naukową Pani Profesor Małgorzaty Witaszek-Samborskiej. Tematem przygotowywanej przeze mnie rozprawy doktorskiej jest język środowiskowy biegaczy nieprofesjonalnych.


Zainteresowania

   Z problematyką prowadzonych przeze mnie badań językoznawczych ściśle wiąże się moja największa pasja, czyli bieganie. Uprawiam ten sport od kilku lat. Udało mi się ukończyć kilkanaście półmaratonów oraz kilka maratonów. Od niedawna moim dodatkowym motywatorem jest Fraszka – suczka, która chętnie biega razem ze mną. Poza tym uwielbiam podróżować – kilka lat temu zachwyciłam się m.in. Szwajcarią i Austrią. W ostatnim czasie praktykuję głównie turystykę biegową.

Publikacje

Artykuły

Wspomnienie, [w:] Promieniowanie Ojcostwa. Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków, pod red. S. Mikołajczaka, J. Sławek i M. Wrześniewskiej-Pietrzak, Poznań 2009, s. 454-459. 

Przemiany religijności w Europie. Tradycje i współczesność, „Preteksty” 2010, nr 10, s. 39-49.

Filozofowanie jako prowadzenie gier językowych, „Preteksty” 2011, nr 11, s. 17-26.

Ironia sokratejska a maksymy konwersacyjne – o różnych koncepcjach rozmowy, „Homo Communicativus” 2011, nr 6, s. 169-175.

Tradycja czy moda? Imiona chrzestne mieszkańców parafii Wszystkich Świętych w Kórniku i motywacje ich nadawania w latach 2001–2011, „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” 2014, t. 5, s. 105-120. 

O istotnych aspektach biegania w świetle leksyki socjolektalnej (na podstawie artykułów poświęconych treningom zamieszczonych na portalach biegowych)Poznańskie Studia Polonistyczne Sekcja Językoznawcza 2015, vol 22 (42) nr 2, s. 169-182.

O nazwach klubów biegowych, „Polonica” 2015, tom XXXV, s. 199-207.

Tłumaczenia

W. Kogge, Heidegger, Dryfus i pytanie o etykę tego, co techniczne. „Fenomenologia” 2010, nr 8, s. 81-91 [współautorstwo tłumaczenia].

Recenzje

Barbara Pędzich, Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 290; [w:] „Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza” 2014, z. 2, s. 193-197.

Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 23, [w:] 
Poznańskie Studia Polonistyczne Sekcja Językoznawcza 2015, vol 22 (42) nr 2, s. 207-212.red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
Document made with Nvu