UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


   Aktualnie realizowane tematy badawcze  
(aktualizacja 28.02.2017 r.)

analogia w słowotwórstwie współczesnym (Michał Szczyszek)

antropologia słowa w badaniu literatury (Krzysztof Skibski)

biblizmy frazeologiczne (Gabriela Dziamska-Lenart)

dzieje i rozwój polskiej frazeografii (Gabriela Dziamska-Lenart)

frazeologia jako tworzywo stylu artystycznego (Gabriela Dziamska-Lenart)

frazeologia polska 1807-2007 ewolucja formalna i semantyczna (Piotr Fliciński)

FRAZIR  frazeologiczny indeks rozgałęziony (Piotr Fliciński)

innowacje leksykalne w polskiej prasie (Beata Jezierska)

język i styl Heliodora Święcickiego (Anna Piotrowicz)

język polskiej poezji po 1989 r.  (Krzysztof Skibski)

mechanizmy zmienności współczesnej normy frazeologicznej (Jarosław Liberek)

neologizmy (Michał Szczyszek)

opis leksykograficzny frazeologizmów (Gabriela Dziamska-Lenart)

polszczyzna regionalna (Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska)

poststrukturalizm w językoznawstwie (Krzysztof Skibski)

słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w prozie polskiej (Anna Piotrowicz)

słownictwo kosmetyczne (Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska)

słownictwo kulinarne (Małgorzata Witaszek-Samborska)

słowotwórstwo współczesnej polszczyzny (Michał Szczyszek)

styl prozy Olgi Tokarczuk (Jan Zgrzywa)

wariantywność we frazeologii (Gabriela Dziamska-Lenart, Piotr Fliciński)

wariantywność współczesnej normy frazeologicznej (Jarosław Liberek)

wielokształtność frazeologizmów we współczesnej polszczyźnie (Piotr Fliciński)

z dziejów leksykografii polskiej  słownik(i) wyrazów obcych Michała Arcta (Małgorzata Witaszek-Samborska)

związki frazeologiczne w przekładzie literackim najnowszej prozy francuskiej (Beata Jezierska)

Tematy badawcze realizowane w ostatnim czasie przez śp. Profesora Stanisława Bąbę

bibliografia frazeologii polskiej, derywacja frazeologiczna i derywacja odfrazeologiczna,  frazeologia jako tworzywo stylu artystycznego, neologizmy frazeologiczne, norma frazeologiczna  red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu