UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Krzysztof Skibski
dr Krzysztof Skibski
p. 314, 234; e-mail: kskibski@amu.edu.pl


(aktualizacja 12.06.2017 r.)


O sobie

   październiku 2005 roku rozpocząłem pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej UAM.
W swoich pracach naukowych zajmowałem się przede wszystkim badaniem języka poetyckiego współczesnej polskiej poezji, opisując różnorodność metaforyki, procesy semantyczne i wpływ wiersza na spójność tekstów. Niektóre teksty dotyczą także leksyki najnowszej, semantyki frazeologizmów, ortografii polskiej oraz leksykografii. Konsekwentnie jednak koncentrowałem się na zjawiskach właściwych polszczyźnie współczesnej.
Obecnie opracowuję kilka szczegółowych zagadnień związanych z językiem polskiej literatury współczesnej (m.in.: procesy metaforyzacyjne, semantyka w wierszu wolnym, elementy składni poetyckiej, frazeologia w tekstach literackich).
   W 2012 roku zostałem wicedyrektorem ds. dydaktyki IFP


Zainteresowania

literatura
językoznawstwo
działania teatralne
recytacja
historia sztuki współczesnej
muzyka wokalna 


Publikacje - trwa aktualizacja danych

red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
Document made with Nvu