UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

(aktualizacja 28.02.2017 r.)                                                                            powrót na stronę główną Zakładu
Rada Języka Polskiego
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (Język Polski - wersja elektroniczna 1913-1914, 1916, 1919-2009, 2005-2014)
Poradnik Językowy
LingVaria (wersja elektroniczna nr. 2006-2015)
Polonica ( wersja elektroniczna t. do 2012 włączniet. XXXIIIt. XXXIV)
Kwartalnik Językoznawczy 


Biblioteka Narodowa (bazy)
Federacja Bibliotek Cyfrowych (wyszukiwarka)
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego
Słownik języka polskiego (tzw. warszawski)
Słownik języka polskiego (tzw. wileński)
Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae Grzegorza Knapskiego
Lexicon latino-polonorum Jana Mączyńskiego
Księga przysłów przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich Samuela Adalberga
A. Krasnowolski, Słowniczek frazeologiczny: poradnik dla piszących (wyd. II, Warszawa 1907) 

Słownik polszczyzny XVI wieku (t. 1-36 do Roztyrkność oraz zeszyt próbny; od A do P)
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku

Słownik języka polskiego PAN pod redakcją Witolda Doroszewskiego      

Wielki słownik języka polskiego PAN

Słownik języka polskiego PWN
Wielki słownik ortograficzny PWN
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
Gdy Ci słowa zabraknie. Słownik synonimów Wojciecha Broniarka
Słownik gwary miejskiej Poznania
Słowniki języka polskiego (m.in. frazeologiczny, ortograficzny, wyrazów obcych - portal Onet.pl)
Słowniki encyklopedyczne (m.in. synonimów i antonimów - portal Interia.pl)
Słowniki encyklopedyczne i języka polskiego (m.in. poprawnościowy Jana Grzeni, frazeologiczny Mateusza Dobrowolskiego)
Słowniki dwujęzyczne (m.in. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski - portal Ling.pl)
Słowniki dwujęzyczne (m.in. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, hebrajski - portal Onet.pl)
Wielojęzyczny słownik wydawnictwa PONS  NOWOŚĆ
Cambridge dictionaries online
Słownik on-line w 27 językach  
Miejski słownik slangu i mowy potocznej

Biblia Internetowa 6.2.3 
Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu (...) przełożone (...) przez [ks.] Jakuba Wujka
Polska Biblioteka Internetowa

Narodowy Korpus Języka Polskiego
Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
Korpus IPI PAN
Wyszukiwarka korpusowa współczesnej polszczyzny Monco
  NOWOŚĆ

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych      
Kartoteka Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Kartoteka Słownika staropolskich nazw osobowych Kartoteka Słownika polszczyzny XVI w. (literackie nazwy własne dotyczące Polski i Europy w XVI-wiecznych publikacjach)
Kartoteka Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce


Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod redakcją Haliny Karaś


Słowniki dawne i współczesne - portal leksykograficzny
Język a kultura (wybrane tomy; pliki w formacie PDF)

Tłumacz Google

Językowe poradnie internetowe:
Poradnia Językowa Rady Języka Polskiego
Poradnia językowa Wydawnictwa PWN
Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Telefoniczna Poradnia Językowa Uniwersytetu Gdańskiego
Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Poradnia językowa w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Uniwersytetu Szczecińskiego
Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa (prowadzona przez prof. US, dr hab. Ewę Kołodziejek)
Poradnia językowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Poradnia Językowa Katedry Języka Polskiego KUL

Interesujące, intrygujące, pouczające, zakorzenione !
2000 błędów językowych: barbaryzmów, dziwolągów i nowotworów, ze wszystkich dzielnic Polski zebranych, wraz ze słowniczkiem, jako też wzorki stylu urzędowego przez Jana Tadeusza Wróblewskiego
Przenośnie mowy potocznej napisał Antoni Krasnowolski Część I
Przenośnie mowy potocznej napisał Antoni Krasnowolski Część II: Życie praktyczne i duchowe
A. Krasnowolski, Najpospolitsze błędy językowe zdarzające się w mowie i piśmie polskiem (wyd. III, 1919) 

red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu