UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Małgorzata Nawrocka-Żarnecka
dr Małgorzata Nawrocka-Żarnecka
e-mail: malgorzata_nawrocka25@wp.pl

(aktualizacja 4.03.2017 r.)

O sobie

   W 2006 roku ukończyłam filologię polską i słowiańską na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pt. Związki frazeologiczne w powieściach Solaris i Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema. Dwa lata później rozpoczęłam studia doktoranckie pod opieką naukową Pani Profesor Anny Piotrowicz. W roku 2015 uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, broniąc pracę doktorską pt. Związki frazeologiczne w polskim reportażu literackim autorów debiutujących w latach 60. i 70. XX wieku. Jej skrócona wersja została opublikowana przez Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” w 2016 roku.


Zainteresowania

   • językoznawstwo polskie i słowiańskie
   • literatura fantastycznonaukowa
   • podróże (przede wszystkim po moich ukochanych Bałkanach)
   • kultura południowosłowiańska
   • muzyka rockowa


Publikacje

Książki

Związki frazeologiczne w polskim reportażu literackim autorów debiutujących w latach 60. i 70. XX wieku, Poznań 2016. 

Artykuły

Frazeologiczne innowacje wymieniające w powieściach Solaris i Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema, „Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza”, 2010, 17 (37), s. 101-111.

Najnowszy komiks polski wobec współczesnej normy językowej, w: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2011, s. 211-221.

Jak Polacy rozumieją serbską frazeologię, a jak Serbowie polską – na podstawie jednostek odnoszących się do podobnej rzeczywistości pozajęzykowej
, w: Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 31, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2016, s. 45-59.red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
Document made with Nvu