UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

(aktualizacja 28.02.2017)

   Telefoniczna Poradnia Językowa UAM


(61) 829 45 51

   Telefoniczna Poradnia Językowa Instytutu Filologii Polskiej istnieje od 1977 roku. W początkowym etapie porad udzielali fachowcy z Zakładu Języka Polskiego, którym kierowała wtedy prof. Monika Gruchmanowa. Działalność TPJ cieszyła się też życzliwym wsparciem następnego kierownika Zakładu – prof. Wojciecha Ryszarda Rzepki. W 1993 roku, dzięki staraniom prof. Zdzisławy Krążyńskiej, która zastąpiła na stanowisku kierownika prof. W.R. Rzepkę, Poradnia uzyskała dotację z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Poznaniu i stała się miejską placówką kulturalną. Niestety, w 1995 środki wyczerpały się i przez kilkanaście miesięcy TPJ funkcjonowała nieregularnie. W 1996 roku dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, prof. Józef Tomasz Pokrzywniak, podjął decyzję o wznowieniu stałej działalności Poradni, powierzając pełnienie dyżurów pracownikom kierowanego przez prof. Stanisława Bąbę Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. Kierownikiem TPJ został dr hab. Jarosław Liberek (pełni tę funkcję do dzisiaj).

   red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu