UAM PRACOWNIA LEKSYKOGRAFICZNA Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


(aktualizacja 28.02.2017)   
  Pracownia Leksykograficzna

kierownik:
dr hab. Jarosław Liberek 

pracownicy:
dr Gabriela Dziamska-Lenart
dr Jan Zgrzywa

red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
Document made with Nvu