UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


(aktualizacja 4.03.2017 r.)

Oferta dydaktyczna

    Prowadzący

seminaria
seminarium magisterskie

seminarium licencjackie
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska
dr hab. Jarosław Liberek
dr hab Michał Szczyszekdr hab. Michał Szyszek
wykłady


kultura języka polskiego
(dot. kierunku filologia słowiańska i filologia polska)

podstawy teorii kultury języka
(dot. specjalności edytorskiej)

teoretyczne podstawy komunikacji językowej
(dot. specjalizacji Komunikacja medialna)

wstęp do nauki o języku
(dot. kierunku Polonistyka w kontekstach kultury)

socjolingwistyka
(dot. zajęć w Collegium Polonicum w Słubicach)

leksykografia polska

prof. dr hab. Anna Piotrowicz


prof. dr hab. Anna Piotrowicz


dr hab. Jarosław Liberek


dr hab. Jarosław Liberek


dr Krzysztof Skibski
    

dr Piotr Fliciński

zajęcia kursowe
kultura języka polskiego
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska
dr hab. Jarosław Liberek
dr hab. Michał Szczyszek
dr Gabriela Dziamska-Lenart
dr Krzysztof Skibski
mgr Agnieszka Kijak
mgr Małgorzata Miławska-Ratajczak


leksykografia, leksykologia i bibliografia językoznawcza dr Gabriela Dziamska-Lenart
dr Krzysztof Skibski
dr Piotr Fliciński

językoznawstwo współczesne
(dot. I roku studiów drugiego stopnia, opcja literaturoznawcza)
dr Krzysztof Skibski


wiedza o komunikacji językowej
(studia zaoczne)
dr hab.  Michał Szczyszek


sztuka komunikacji
(dot. studentów wiedzy o teatrze)
dr hab. Jarosław Liberek


optymalizacja kompetencji językowych
(dot. specjalności Kultura mediów cyfrowych)

dr hab. Michał Szczyszek


językowe podstawy copywritingu
(dot. 
specjalności Komunikacja medialna)

dr Piotr Fliciński

kultura komunikacji w mediach cyfrowych
(dot. 
specjalności Kultura mediów cyfrowych)

prof. dr hab. Anna Piotrowicz

elementy etyki mediów
(dot. specjalności Kultura mediów cyfrowych)
dr hab. Jarosław Liberek

fonetyka z fonologią
(dot. specjalności logopedycznej)
prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

podstawy diagnozy logopedycznej
(dot. specjalności logopedycznej)
mgr Małgorzata Miławska-Ratajczak

zarys gramatyki języka polskiego
(dot. kierunków filologia chorwacka i bułgarska)
dr hab. Michał Szczyszek

polszczyzna XXI wieku
(dot. kierunku Polonistyka w kontekstach kultury)
dr Gabriela Dziamska-Lenart

język w kulturze popularnej
(dot. kierunku Polonistyka w kontekstach kultury)
dr Piotr Fliciński

podstawy dykcji
(dot. specjalności logopedycznej)
mgr Małgorzata Miławska-Ratajczak

praktyczna nauka języka polskiego
leksykologia i leksykografia
podstawy translatoryki
(dot. zajęć w Collegium Polonicum w Słubicach)

dr Jan ZgrzywaÜbersetzungsanalyse
(dot. zajęć na Europejskim Uniwersytecie Viadrina)

dr Jan Zgrzywazajęcia fakultatywnejęzyk w filmie
(dot. kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów)

mgr Małgorzata Miławska-Ratajczak
 


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu