UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO
PRACOWNIA LEKSYKOGRAFICZNA
Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


   Kierownik Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego: prof. zw. dr hab. Anna Piotrowicz

   Kierownik Pracowni Leksykograficznej: prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek

  ¶p. prof. dr hab. Stanisław B±ba

Pracownicy:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

dr Gabriela Dziamska-Lenart [Pracownia Leksykograficzna]

dr hab.  Michał Szczyszek

dr Piotr Fliciński 

dr Krzysztof Skibski

dr Jan Tomasz Zgrzywa [Pracownia Leksykograficzna]

Doktoranci:

mgr Anna Surendra

mgr Agnieszka Kijak

mgr Alicja Labijak

mgr Ewelina WoĽniak-Wrzesińska

 Wypromowani doktorzy: 

dr Małgorzata Nawrocka-Żarnecka

dr Beata Jezierska

dr Małgorzata Miławska-Ratajczak

aktualizacja: 19.02.2018


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2018
 Document made with Nvu