UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO
PRACOWNIA LEKSYKOGRAFICZNA
Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


   Kierownik Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego: prof. zw. dr hab. Anna Piotrowicz

   Kierownik Pracowni Leksykograficznejdr hab. Jarosław Liberek

  ¶p. prof. dr hab. Stanisław B±ba

Pracownicy:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

dr Gabriela Dziamska-Lenart [Pracownia Leksykograficzna]

dr hab.  Michał Szczyszek

dr Piotr Fliciński 

dr Krzysztof Skibski

Wykładowca w Collegium Polonicum w Słubicach:
 
dr Jan Tomasz Zgrzywa 
[Pracownia Leksykograficzna]

Doktoranci:

mgr Anna Kaczmarek

mgr Agnieszka Kijak

mgr Małgorzata Miławska-Ratajczak

Wypromowani doktorzy: 

dr Małgorzata Nawrocka-Żarnecka

dr Beata Jezierska

aktualizacja: 4.03.2017


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu